Navega en català

Alerta! No navegues en català

És molt important la llengua que defineixes com a preferida al teu navegador, és la que dóna a conèixer al món la teua preferència lingüística, fet que t’aporta molts beneficis a Internet. Si el català és la teua llengua, parla també en català a Internet.

Vols navegar en català? Ací t'ensenyem a fer-ho en pocs segons

Juga


CC Some Rights

2010 Fundació puntCAT | Nota legal | Crèdits